Нов лихвен бюлетин и нова тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви уведомим, че считано от 11.05.2021 г. банката ще прилага нов лихвен бюлетин и нова тарифа за таксите и комисионите.