Нов лихвен бюлетин и нова тарифа за юридически лица от 09.08.201 г.

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че считано от 09.08.2021 г. банката ще прилага нов лихвен бюлетин и нова тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци