Нов партньор в инициативата Твоето бъдеще в България

Продукти и услуги

Нов партньор в инициативата Твоето бъдеще в България

В продължение на инициативата “Твоето бъдеще в България“, стартирана през 2021ва година от Фондация „Америка за България“ и Токуда Банк, в партньорство с Фондация „Млади медици за България“, имаме удоволствието да обявим, че Български лекарски съюз се присъединява към усилията на трите партниращи организации. 

Тази инициатива има за цел да насърчи младите лекари да продължат своето професионално развитие в България, като им осигури подкрепа по време на тяхната специализация.

Токуда Банк отпуска кредити на медици-специализанти, като 20% от главницата на заема за всяка година, в която кредитополучателят остане и работи в България след завършването на специализацията си (до 5 години), се погасява под формата на финансова помощ от Фондация „Америка за България“.

Потребителски кредит „Твоето бъдеще в България“ е предназначен за специализанти с референция от фондация „Млади медици за България“ или Български лекарски съюз. 
Този кредит е с фиксиран лихвен процент за целия срок и с пълен гратисен период по време на специализацията, без такси за разглеждане, анализ и предсрочно погасяване на кредита, без такси по обслужващата сметка.

Повече информация можете да откриете тук, а всички потенциални кандидати следва да се свържат за референция с фондация „Млади медици за България“ или с Български лекарски съюз.