Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти като ИП

Продукти и услуги

Уведомяваме Ви, че считано от 20.01.2021 г. Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти към договорите на Банката като ИП.

За повече информация Предстоящи промени