Оповестяване на Регламент ЕС 2017/575 и Регламент ЕС 2017/576 на второ тримесечие на 2019г.

Продукти и услуги

Отчет: 2019 година

Отчетен период: 01.04.2019 – 30.06.2019г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 30 септември 2019г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти.

Повече информация в Сделки с финансови инструменти.