Инсталиране на нова версия на B-Trust Mobile

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Ако сте потребители на Мобилното приложение B-Trust Mobile на БОРИКА АД, моля да обърнете внимание на следното:

с цел повишаване качеството на използваните от Вас удостоверителни услуги, предоставяни от БОРИКА АД, предстои инсталиране на нова версия на Мобилното приложение B-Trust Mobile, което цели подобрения в работата му и отстраняване на открити нередности (bugfix).

Инсталирането на нова версия на B-Trust Mobile е планирано за 18.01.2024 г., във времето от 20:00 ч. до 20:30 ч. В посочения период е възможно да има моментно прекъсване на работата с Мобилното приложение.

След приключване на промяната следва да получите покана да инсталирате новата версия на мобилното приложение B-Trust Mobile, за да можете да продължите да работите с него.