Преференциални условия за граждани на Украйна

Продукти и услуги

В израз на солидарност и подкрепа към гражданите на Украйна, Токуда Банк предлага следните преференции:

  • За украински граждани няма да се прилага такса за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване (*всички останали изисквания и условия за откриване и поддържане на сметка на чуждестранно лице остават без промяна); 
  • Временно се преустановява събирането на такси за изходящи валутни преводи към Украйна и Молдова (*ще се удържат от клиента само поискани или удържани от страна на други банки такси и комисиони).

Поздрави,

Токуда Банк