Ръководство за регистрация на статична 3DS парола за сигурни плащания с карти

Финанси Сигурност

Уважаеми клиенти,

С цел повишаване сигурността на картовите плащания в интернет и съгласно изискванията на българското законодателство и ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги, Токуда Банк АД автоматично ще регистрира всяка платежна карта за допълнително ниво на сигурност. Въведохме новият стандарт на MASTERCARD за използване на две пароли за Вашата идентификация като картодържател -  динамичен еднократен код, доставян до Вас чрез СМС и статична постоянна парола, която Вие трябва да създадете за потвърждаване на картови плащания в интернет.

До 06.08.2020 г., когато ще стартира новата 3DS услуга, всеки картодържател, които има активна дебитна/кредитна карта, издадена от Токуда Банк и валиден телефонен номер, регистриран в банката, ще получи СМС с временна статична 3DS парола. Тази парола ще бъде валидна 30 дни. През този период (до дата ******, която е упомената в SMS-a), картодържателят трябва да посети  Клиентската страницата на банката и да създаде собственоръчно своя постоянна статична парола за разплащане в интернет. Можете да видите Клиентската страница на банката от линка в секция КАРТИ, Допълнителни възможности, Сигурни плащания в интернет. Линкът към Клиентската страница на Токуда Банк АД ще бъде включен в получения SMS. Чрез следване на този линк, картодържателят може да достъпи бързо и лесно Клиентската страница на банката и след като въведе необходимите данни за вход, да промени получената по SMS статична парола с такава по свой избор. Новосъздадената статична парола има постоянен характер и картодържателят трябва да я запомни с цел използването й при всички бъдещи плащания в интернет. За извършване на успешна смяна на статична парола (получена по SMS) e необходимо картодържателят да спази срока на валидност, указан в SMS-a.

В случай, че картодържателят не промени получената по SMS статична парола в срока, указана в SMS-a,  то няма да бъде възможно да извършва плащания в интернет със своята карта.

След създаване на собствена статична парола, при всяко плащане с платежна карта в интернет  при търговец, който също е регистриран в програмата на MASTERCARD  за сигурни плащания в интернет, системата ще изисква от картодържателят въвеждане на комбинация от статична парола и динамична парола за потвърждаване на трансакцията. Запазва се начина, по който картодържателят ще получава своята динамична(еднократна) парола– по SMS по време на извършване на транзакцията.

Токуда Банк АД и Центъра за обслужване на клиенти в Борика са изцяло на Ваше разположение за съдействие. Можете да видите Клиентската страница на банката от линка в секция КАРТИ, Допълнителни възможности, Сигурни плащания в интернет или на https://3ds.borica.bg/TDABK

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация , моля да се свържете с нас на посочените телефони за връзка: +359 2 921 51 51, +359 2 981 54 09 или на имейл адрес: cards@tcebank.com;.

Ръководство за Регистрация на статична 3DS парола  за сигурни плащания с карти издадени от Токуда Банк АД в интернет можете да намерите прикчено.