Токуда Банк подкрепя клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Продукти и услуги Финанси Сигурност

Банката има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения, следвайки приетия от БНБ „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и
дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID 19“

Повече подробности можете да прочетете на страницата на БНБ.

Очаквайте детайлни указания за включване в процедурите на страницата ни. 

Моля преди да ни посетите, свържете се по телефона с обслужващия Ви офис или на имейл headoffice@tcebank.com

С уважение,
Токуда Банк АД