Удължаване на срока за Реда за отсрочване на кредити

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Токуда банк продължава да подкрепя своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предлaгa действия и механизми за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения, следвайки приетия от БНБ „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID 19“.

Можете да кандидатствате за отсрочване на плащанията по кредитите си до 23.09.2020г.

Повече за конкретните мерките за отсрочване и уреждане при плащане на кредитните задължения можете да намерите тук

Вярваме, че с диалог и общи усилия ще преодолеем това ново предизвикателство!

Екипът на Токуда Банк АД