Новини

Ново Финанси

Работно време на банката през предстоящите почивни дни

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с предстоящите празнични дни, всички офиси на Токуда Банк АД няма да работят в следните дни: 

  • от 24.12.2021 до 28.12.2021, включително; 
  • на 03. 01. 2022 г. 

С оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, моля да имате предвид, че на 31.12....

Прочети повече…
Ново Финанси

Оповестяване за трето тримесечие на 2021 г. относно сделки с финансови инструменти.

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 за трето тримесечие на 2021г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2021 година
Отчетен период: 01.07.2021 – 30.09.2021г. 

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС...

Прочети повече…
Ново Финанси

Уведомление за прекратяване използването на USD LIBOR в нови договори

Уважаеми клиенти,

Британският финансов регулатор (Financial Conduct Authority, FCA) официално обяви предстоящото прекратяване на изчислението на LIBOR след 31 декември 2021 г., както следва:

  •  незабавно след 31 декември 2021 г. за всички LIBOR фиксинги за валутите GBP, EUR, CHF и JPY, както и ...
Прочети повече…
Ново Продукти и услуги, Финанси

Допълнения в Раздел „Операции с финансови инструменти“

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви информираме, че на 2 август 2021 г. Управителният съвет на Токуда Банк АД прие промени в:

  • Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица, включително допълнения в раздел „Операции с финансови инструменти“;
  • Тарифата за...
Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Оповестяване по отношение на Регл(ЕС)2017/575 и Регл(ЕС)2017/576 за 1-во тримесечие на 2021г.

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 за първо тримесечие на 2021г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2021 година
Отчетен период: 01.01.2021 – 31.03.2021г. 

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС...

Прочети повече…
Финанси

Oповестяване по отношение на Регл(ЕС) 2017/575 и Регл (ЕС) 2017/576 на четвърто тримесечие на 2020г.

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 на четвърто тримесечие на 2020г. относно сделки с финансови инструменти

Отчет: 2020 година

Отчетен период: 01.10.2020 – 31.12.2020г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (...

Прочети повече…
Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете
Продукти и услуги, Финанси

Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете

Токуда Банк АД и Фонд мениджър на финансови инструменти в България подписаха споразумение за портфейлна гаранция, целяща да подкрепи ликвидността на малките и средни бизнеси. Споразумението е част от мерките в отговор на ефектите върху икономиката, причинени от пандемията от COVID-19.

Прочети повече…
Финанси

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване,

Прочети повече…
Финанси, Сигурност

Ръководство за регистрация на статична 3DS парола за сигурни плащания с карти

На 06/08/2020 стартира новата 3DS услуга, всеки картодържател, които има активна дебитна/кредитна карта, издадена от Токуда Банк и валиден телефонен номер, регистриран в банката, ще получи СМС с временна статична 3DS парола. 

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Удължаване на срока за Реда за отсрочване на кредити

Токуда банк продължава да подкрепя своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предлaгa действия и механизми за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения.

Прочети повече…
Финанси

Оповестяване Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 на първото тримесечие на 2020г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2020 година

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.03.2020г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (...

Прочети повече…
Финанси, Събития

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции” на БФБ

25 ЮНИ 2020 – ДЕН ЗА АКЦИИ

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”, организирана за 25 юни 2020 г. от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

В „Деня за акции“, 25 юни 2020 г., всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на „Токуда Банк“ АД...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси, Сигурност

Токуда Банк подкрепя клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Банката има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения

Прочети повече…
Финанси

Годишно Оповестяване на Информция по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

относно местата за изпълнение на клиентски нареждания и постигнатото качество на изпълнение

Отчет: 2020година
Отчетен период: 1 януари - 31 декември 2019 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 Токуда Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, ежегодно п...

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Уведомяваме ви, че считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Прочети повече…
Продукти и услуги, Финанси

Aктуализиация на Политика за управление на жалбите

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на 31.07.2019 г. Банката актуализира Политика за управление на жалбите на Токуда Банк АД в качеството на инвестиционен посредник.

За повече информация - https://www.tokudabank.bg/bg/dokumenti/tarifi-uslovia/ .

Прочети повече…